FORMIDLING AV HØYKOMPETENTE IT- KONSULENTER

Vår jobb er å finne riktig kandidat til ditt behov. På kort tid vil vi finne relevante kandidater, slik at du kan fokusere på å gjøre jobben din.

Dette kan vi kun gjøre dersom vi leverer kvalitet hver eneste gang. Vi tar ikke snarveier, men vi er effektive i alle ledd.

Vi har et fokus på formidling av konsulenter innen IT, og lang kompetanse på å finne relevante profiler innen det vanskeligste kandidatmarkedet.

Med kontinuerlig oppfølging og god markedskompetanse finner vi kandidater innen selv de mest krevende rollene.

Vi leverer tjenester bredt innen IT-bransjen, og har erfaring med de fleste roller og kategorier av fagprofiler.

Våre kunder velger oss fordi vi har høy kvalitet, erfaring med offentlig forvaltning, og fordi vi er flinke med folk. Samtidig har vi gode prosesser som er basert på markedets beste praksis. 

Vi ser at den beste kandidaten ofte ikke aktivt er ute å søker etter muligheter. Vår kompetanse på å finne riktig kandidat ved aktivt søk er svært viktig for oss. 

ISO9001:2015-sertifisert

Våre prosesser er basert på dokumentert beste praksis.

Over 20 års erfaring med konsulenter

Vår første konsulent gikk ut i oppdrag i 1997.